Home

Stichting 'Het Blauwe Kind'

Welkom op de website van Stichting 'Het Blauwe Kind'. Onze stichting zet zich in voor de omgekeerde integratie van mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Met name zet zij zich in voor de realisering van projecten die het samenleven beogen met mensen die in andere projecten buiten de boot vallen omdat ze te moeilijk zijn.